Uncategorized


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Welcome to Discourse 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi nhập mã 1331 lộn thành 131 giờ phải sửa như thế nào 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về để số dư Tk 154 trên phần mềm kế toán EFFECT EFFE 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chuyển đổi dữ liệu trong phần mềm 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thêm số thập phân sau dấu phẩy ở mục tỷ giá 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi in chứng từ 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về lỗi trong màn hình nhập liệu? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về các thêm trường Tên v.việc và V.việc xuống màn hình nhập liệu chi tiết? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về sự khác nhau giữa ĐVKH và ĐVKH Có? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ở đây có anh chị nào dùng quen phần mềm này cho e hỏi với ạ. E tính lại giá vốn của hàng bị trả lại nhưng bị lỗi như vậy có nah chị nào ở đây biết nguyên nhân ko ạ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chuyển nhóm cho thuê sang nhóm bình thường 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về kê khai nộp thuế đầu vào 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names