Chủ đề Trả lời Hoạt động
Welcome to Discourse 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách xử lý khi số liệu tồn hiển thị trên Xuất bán khác số liệu trên báo cáo 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Mình muốn xem tổng lượng hàng xuất đi thì vào đâu xem? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm HKDO có app quản lý bán hàng chưa? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Số thuế phải nộp trong tờ khai thuế chưa đúng 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
HKDO có bản cài demo không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dịch vụ phòng ngủ, dịch vụ ăn uống,... bị nhảy vào Bảng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trên Phụ lục 01-2 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn sửa số lượng trong đơn hàng đã lưu có được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tiền thuế phải nộp ở Tờ khai thuế TT40 đã tính tiền thuế được giảm theo NQ43 chưa? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tiền thuế phải nộp ở Tờ khai thuế TT40 thấy không đúng? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cửa hàng từ 2000 sản phấm trở lên vào phần mềm bị tải chậm 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập thùng bán hộp thì làm thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để tạo hoá đơn giảm thuế? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khách hàng thanh toán chuyển khoản 50% và tiền mặt 50% thì vào như thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập mua bằng cách sao chép từ excel, nhấn nút "Nhập vào" không được 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem số tiền xuất hóa đơn với số tiền nhập vào phần mềm đã khớp chưa thì làm cách nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hóa đơn có cùng mã sản phẩm nhưng bán nhiều giá khác nhau thì nhập vào phần mềm thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hoá đơn đã nộp cho cơ quan thuế rồi có sửa được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Còn thiếu tờ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn nữa mà không biết trên phần mềm nó bào là cái nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm kế toán này không thấy có bảng kê hàng hóa để kê khai thuế? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hóa đơn mua hàng có thuế thì vào đâu, mình nhấn tính thuế mà nó không hiện tiền thuế lên 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ngày tháng ghi sổ và Ngày tháng chứng từ muốn sửa trùng nhau có được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Mình vừa xuất bán một đơn hàng nhưng vào kiểm tra lại không thấy thông tin? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cột "Thành tiền xuất" ở Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng theo giá bán? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập tồn đầu kỳ trên phần mềm kế toán HKDO như thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Định mức nguyên vật liệu Ạ 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
# 3 điều cần biết về phần mềm kế toán hỗ trợ bạn có thể dùng hiệu quả 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
**ubot - akabot (fpt software): vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp?** 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Công văn số 13484/CTBDU-TTHT ngày 23/08/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai hóa đơn điều chỉnh, thay thế 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names