Chủ đề Trả lời Hoạt động
Welcome to Discourse 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hạch toán thuê sản xuất 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi tính giá thành cuối kỳ 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không hiển thị chữ ký số 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi thông tin chữ ký số 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
% thuế không hiển thị 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi nhập mã 1331 lộn thành 131 giờ phải sửa như thế nào 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em hỏi là khi tìm kiếm dữ liệu,bảng dữ liệu tìm kiếm ra có thay đổi được thứ tự cột không ạ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em hỏi 1 chút là khi mình in báo cáo tại sao lại hiển thị tên công ty với địa chỉ thành tiếng anh 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hiện tại em xem bảng kê mua vào quý I năm 2018 thì thấy có cả những chứng từ của ngày 18,19/01 năm 2019 bị lẫn vào. Vấn đề này là sao ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Có cách nào để kiểm soát số lượng xuất phải nhỏ hơn số lượng tồn không ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em đang in sổ sách của năm 2018 nhưng in đến sổ chi tiết công nợ thì do bên em có quá nhiều khách hàng không thể mỗi lần lại tìm 1 khách hàng để in sẽ rất lâu 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tại sao em gặp lỗi bị sai giá xuất kho. có bút toán giá xuất kho là 1 đồng, có bút toán giá xuất kho lại cao hơn giá nhập 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em muốn quản lý tương ứng với nhau thì em có thể làm cách nào ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn nhập thuế khác 10% thì nhập thế nào 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm của bên bạn có chạy được trên máy chủ ảo không nhỉ 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn thêm mã ngoại tệ này thì khai báo ở đâu ạ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn đặt thông báo khi hạch toán tài khoản 242 thì phần mềm sẽ yêu cầu nhập Khoản chi phí tương ứng thì làm thế nào ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách thay đổi phiếu in 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khi in hóa đơn GTGT thì thường sẽ có thêm 1 tờ Phiếu xuất kho, có cách nào không in thêm không 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn chuyển đổi ngôn ngữ PM 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn khóa phần đơn hàng không cho nhân viên bán hàng nhập liệu thì phải làm thế nào ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Mình hạch toán một bút toán cho 2 tài khoản công nợ thì đối tượng công nợ ở tài khoản có điền ở đâu ạ? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem chi phi đã phân bổ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem báo cáo KCKQKD 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Báo cáo Công nợ lỗi không có số dư cuối kỳ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách đặt các cột được in ra báo cáo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi tạo HĐ nháp của VNPT 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách chỉnh lại các cột trong phiếu in 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách đặt lại các yêu tố lọc dữ liệu báo cáo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names