Hiện tại em xem bảng kê mua vào quý I năm 2018 thì thấy có cả những chứng từ của ngày 18,19/01 năm 2019 bị lẫn vào. Vấn đề này là sao ạ?

Chào anh/chị. hiện tại em xem bảng kê mua vào quý I năm 2018 thì thấy có cả những chứng từ của ngày 18,19/01 năm 2019 bị lẫn vào. Vấn đề này là sao ạ ?

Chào bạn, về cột “Ngày” trong báo cáo “bảng kê hàng mua vào” hiển thị ngày tháng năm của chứng từ, không phải ngày tháng năm phát sinh. vì thế có thể chị đang nhập 2 hóa đơn này sai ngày. bạn kiểm tra lại trong màn hình tìm kiếm số hóa đơn đó bạn nhé.