Cách đặt lại các yêu tố lọc dữ liệu báo cáo

Chị lỡ thay đổi lộn xộn hết yếu tố lọc trong màn hình tìm kiếm báo cáo, có cách nào chị để nó lại như ban đầu được không?

Chào chị, trong màn hình tìm kiếm báo cáo, phía cuối góc trái chị chọn vào “Z” để reset lại các yếu tố lọc ạ.