Cách đặt các cột được in ra báo cáo

Chào em, khi chị in báo cáo một số cột không có dữ liệu vẫn bị in ra. Chị không muốn in ra tất cả những cột không có dữ liệu thì phải làm thế nào?

Em chào chị, trong màn hình tìm kiếm báo cáo, phía cuối góc trái chị chọn vào “In cột có số liệu” thì khi in báo cáo cột nào có số liệu thì sẽ được in ra ạ.