Báo cáo Công nợ lỗi không có số dư cuối kỳ

Chào anh chị,
Em đang xem bảng tổng hợp công nợ, có phát sinh bên nợ và có, phát sinh bên có lớn hơn, nhưng không có số dư cuối kỳ bên có ạ, anh chị giúp em với

Chào bạn,
Trong phần báo cáo tổng hợp công nợ tại cột tài khoản bạn có chỉ ra tài khoản công nợ không?
Bạn kiểm tra lại nhé, nếu chưa chỉ ra tài khoản thì điền lại rồi nhấn xem nhé.
Chúc bạn thành công.