Tiem.com.vn


TIEMTHUOC.vn Hướng dẫn sử dụng Khách sạn
Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Tiem.com.vn 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhiều thuốc khi tìm theo tên thuốc hoặc số đăng ký để nhập tồn đầu, nhập mua không thấy có sẵn trên phần mềm? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hàng mình nhập có hàng xách tay, không có hóa đơn đỏ. Mình nhập vào phần mềm thì có gửi lên Cục Dược không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập mua ban đầu, nếu chọn các sản phẩm có mã "DQG" mình không thay đổi được đơn vị tính? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khi chọn "Ngừng kinh doanh" một sản phẩm thì nó có ảnh hướng đến doanh số năm, quý, tháng không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tại sao ở cuối mỗi tên sản phẩm trong mục "Sản phẩm" đều hiện "Ngừng kinh doanh"? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phân biệt những mã thuốc thuộc kho dữ liệu dược quốc gia, những mã riêng tự tạo của nhà thuốc như thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tài khoản nhà thuốc của tôi đang trong thời gian dùng thử, tôi nhập hết dữ liệu vào có sao không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Các giấy tờ cần chuẩn bị để đăng ký tài khoản kết nối liên thông là gì? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi muốn mua phần mềm, cài đặt và thanh toán thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Trường hợp tôi nhập nhầm thuốc/số lượng/giá, muốn sửa lại thì làm thế nào? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm bảo mật, người dùng làm chủ dữ liệu là thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm đã kết nối liên thông, vậy có phải tất cả các dữ liệu của nhà thuốc Phòng Y tế, Sở Y tế, Cục Quản lý dược đều thấy hết không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phân quyền cho những người bán hàng trong nhà thuốc như thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đã dùng phần mềm kết nối liên thông khác có mã cơ sở, nhưng muốn chuyển sang dùng Tiemthuoc.vn thì làm thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem lại các loại thuốc đã bán được ở đâu? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khi phần mềm có nâng cấp và cập nhật những quy định mới của Bộ Y tế, Sở Y tế, Cục quản lý dược thì có chính sách gì không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Trả tiền sử dụng phần mềm bằng cách nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi đã mua phần mềm Tiemthuoc.vn 1 năm. Khi sở y tế xuống kiểm định GPP, làm thế nào để chứng minh nhà thuốc của tôi đã có phần mềm liên thông? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để biết là đã báo cáo được cục quản lý được hay chưa? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Báo cáo tắt 777 - copy từ excel quy định font chữ nào, cỡ chữ nào để copy thông tin các đơn hàng? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để sử dụng phần mềm? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dữ liệu có được bảo mật? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Những người sử dụng khác của nhà thuốc có tài khoản riêng không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cài đặt, bảo hành, bảo trì thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm đã liên thông chưa? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sau 1 năm có phải đóng thêm tiền không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giá của phần mềm bao nhiêu? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cập nhật về báo cáo phòng cho thuê khách sạn 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Quy trình check in, check out phòng 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names