Xem trước HĐ trước khi phát hành

Chào bạn, mình muốn xem trước hóa đơn điện tử trước khi phát hành thì làm thế nào?

Chào chị, sau khi nhập liệu thì chị vào phần “tiện ích” chọn “Hóa đơn điện tử” => chọn “Trạng thái hóa đơn” là “Hóa đơn vừa khởi tạo” sau đó nhấn “Tìm kiếm”. Sau khi tìm kiếm ra hóa đơn mới nhập thì tích vào “Check” sau đó bấm váo “Tạo hóa đơn nháp”. Sau khi phần mềm báo tạo hóa đơn nháp thành công thì vào trang Web của VNPT để xem view của hóa đơn nháp đó.