Tính năng trên màn hình tìm kiếm?

Cả nhà ơi! Ý nghĩa cụ thể các phím F9, F10, F11, F12 trên màn hình tìm kiếm và dùng như thế nào ạ?

Theo mình thì như này nhé. Sau đó bạn thử thao tác xem có được không
F9 sửa đồng loạt giá trị giống nhau để thành giá trị khác ( trước khi dùng F9 thì phải dùng F12 để lọc riêng giá trị)
F10 gộp các dòng có giá trị giống nhau để vào 1 dòng
F11 sắp xếp tăng giảm sau khi đã F10 (sắp xếp trên bảng tạm)
F12 lọc riêng giá trị giống ô hiện thời ( đi với F9)

Bạn ơi, phím F12 sử dụng để lọc các giá trị giống nhau, sau khi lọc bằng phím F12 bạn có thể nhấn F3 để cộng tổng.