Tìm kiếm thông tin đối tượng trống trong báo cáo công nợ

Chào anh chị, em đang xem báo cáo tổng hợp công nợ trên phần mềm EFFECT EFFE theo tài khoản 131 em thấy tại dòng đầu tiên có hiển thị số tiền nhưng không có tên đối tượng nào cả. Vậy giờ em muốn tìm kiếm thông tin các tài khoản không có tên đối tượng này thì làm thế nào trên phần mềm ạ? Anh chị nào biết cách làm thì chị giúp em với ạ, em cảm ơn!

Chào bạn, Hiện tại bạn đang tìm kiếm dữ liệu theo thời gian nào thì bạn sẽ vào màn hình tìm kiếm dữ liệu ngoài màn hình chính tìm kiếm theo khoảng thời gian đó và tìm theo tài khoản 131. Sau đó kéo đến cột mã/ tên đơn vị khách hàng dùng chức năng f10 ( gộp theo cột hiện thời) để gộp theo đợn vị khách hàng -> sau đó các dòng không có tên đơn vị khách hàng sẽ được gộp thành 1 dòng lên đầu bảng. Bạn enter trong dòng đó để hiện thị toàn bộ các dòng chi tiết thiếu đối tượng bạn nhé.

Chào @thangnq mình cũng gặp trường hợp như vậy mà bên mình chỉ có một đối tượng duy nhất thì có cách nào sửa nhanh được không bạn?