% thuế không hiển thị

Em ơi cho chị hỏi sao tiền thuế của chị không hiển thị lên bảng kê nhỉ?