Thểm chức năng phát hàng HĐ

Chào bạn, mình muốn sử dụng thêm chức năng phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm thì làm như thế nào nhỉ?

Chào Anh/ Chị ,Nếu anh đã có phần mềm anh có thể gọi lên Effect để đăng ký gói tích hợp hóa đơn điện tử. Hiện nay Effect đã hỗ trợ phát hành được với 4 nhà cung cấp VNPT, viettel, BkAV, SoftDream.