Thay đổi thứ tự cột trong dữ liệu tìm kiếm

Chào anh, chị, anh chị cho em hỏi là khi tìm kiếm dữ liệu,bảng dữ liệu tìm kiếm ra có thay đổi được thứ tự cột không anh. Do em khi em tìm kiếm dữ liệu có 1 số cột cần tìm kiếm xa nhau quá. em cảm ơn

Chào bạn, khi bạn tìm kiếm dữ liệu, nếu bạn muốn thay đổi cột trong bảng hiển thị dữ liệu, bạn làm như sau:
bạn vào chức năng tìm kiếm, sau đó bạn chọn Icon “đánh dấu ẩn hiện, đặt thứ tự các cột ở bảng tìm kiếm”(icon thứ 3 tính từ ô thoát ) sau đó bạn kéo xuống dưới. bạn sẽ thấy các dòng có số thứ tự, thay đổi số thứ tự các dòng cột bạn cần tìm kiếm sao cho các số thứ tự này liên tiếp nhau là được bạn nhé