Sự khác nhau giữa 2 HD bán hàng Nội địa và Dịch vụ

Anh/Chị cho em hỏi ? HĐ bán hàng nội địa với HĐ bán hàng dịch vụ có khác gì ạ?

Chào bạn, trong phần mềm EFFECT 2 chứng từ " Hóa đơn bán hàng nội địa" và " Hóa đơn dịch vụ bán ra" khác nhau chủ yếu ở bút toán giá vốn của " Hóa đơn bán hàng nội địa".