Nút "Tách " trên màn nhìn nhập liệu có tác dụng gì

Chào bạn, khi nào thì chị sử dụng nút “Tách” em nhỉ?

Chị dùng nút tách khi phân bổ các khoản chi phí: như chi phí vận chuyển, chi phí liên quan đến mua hàng hóa, phân bổ chi phí trả trước…