Muốn khóa phần đơn hàng không cho nhân viên bán hàng nhập liệu thì phải làm thế nào ạ?

Chào anh chị, bên em làm thương mại có mục giá bán mặc định rồi vậy trong phần hóa đơn bán hàng nội địa em muốn khóa phần đơn hàng không cho nhân viên bán hàng nhập liệu thì phải làm thế nào ạ?

Chào bạn, trong màn hình nhập liệu bạn chọn mục “OP” tiếp tục " Cấu hình khác" sau đó tại dòng Các trường ReadOnly các bạn tích chọn trường đơn giá