Muốn đặt thông báo khi hạch toán tài khoản 242 thì phần mềm sẽ yêu cầu nhập Khoản chi phí tương ứng thì làm thế nào ạ?

Chào anh chị, anh chị cho em hỏi bên em muốn đặt thông báo khi hạch toán tài khoản 242 thì phần mềm sẽ yêu cầu nhập Khoản chi phí tương ứng thì làm thế nào ạ?

Chào bạn, Trên phần mềm hiện không thông báo được cho tài khoản 242. Nhưng bạn có thể sử dụng cách sau để tránh việc quên nhập khoản Cp trả trước. Bạn nên hạch toán trong chứng từ ghi tăng khoản chi phí trả trước. sau đó đặt mặc định không được để trống cột Chi phí trả trước. Chúc bạn thành công