Mình muốn chỉnh lại ký tự của chứng từ thì làm thế nào

Chào bạn, mình muốn điều chỉnh lại ký tự đầu của chứng từ trong phần mềm thì làm thế nào?

Tại màn hình nhập liệu, Anh/ chị chọn OP -> Cấu hình khác, tại phần " Xâu KT đầu của số" anh/ chị chọn vào nút “…” sau đó thay đổi phần ký tự đầu ở đây.