Mình hạch toán một bút toán cho 2 tài khoản công nợ thì đối tượng công nợ ở tài khoản có điền ở đâu ạ?

Chào anh/ chị, Cho em hỏi là khi mình hạch toán một bút toán cho 2 tài khoản công nợ thì đối tượng công nợ ở tài khoản có điền ở đâu ạ?

chào bạn, khi bạn hạch toán 1 bút toán cho 2 tài khoản công nợ thì đối tượng công nợ của tk có điền ở ô đvkh có còn ô đvkh điền đối tượng công nợ ô đvkh

Chào anh/ chị cho em hỏi 1 chút về bút toán thêm: em hạch toán nợ 2111 có 11211 tại chứng từ chi tiền ngân hàng nhưng khi em kiểm tra lại sao bút toán thêm bên mình lại là có 1111.

Chào bạn, bạn vui lòng vào phiếu chi ngân hàng, chon OP -> bút toán thêm. bạn xem lại dòng thuế GTGT có điền tk có là 1111 hay không. Nếu đúng thì bạn xóa ô cột đó đi là được ạ. Chúc bạn thành công