Lỗi tạo HĐ nháp của VNPT

Chào bạn, Mình đang dùng phần mềm EFFECT EFFE có tích hợp hóa đơn điện tử với VNPT, khi mình xuất hóa đơn điện tử, đến bước tạo hóa đơn nháp thì phần mềm báo lỗi " Không tạo được nháp do sai tên đăng nhập hoặc pass" thì mình phải kiểm tra ở đâu?

Chào Anh/ chị trường hợp này anh/ chị tích vào “Tiện ích” => Cấu hình Webservice để kiểm tra xem Account và Pass đường Link xem đã chính xác với thông tin bên VNPT đã gửi chưa? có thể các tham số này bị sai hoặc bị thay đổi, anh/ chị sửa lại rồi vào tạo hóa đơn nháp như bình thường ạ.