Lỗi không nhận được email khi phát hành HĐ

Chào Anh/ Chị em đã phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm nhưng không nhận được mail thông báo ạ?

Chào bạn, bạn kiểm tra xem trong danh mục Đơn vị Khách hàng trong Phần mềm tại cột “mail” đã điền địa chỉ mail của khách hàng chưa nhé.