Không tìm thấy dữ liệu trên màn hình tìm kiếm

Chào anh chị, em đang tạo ra một số user cho các bạn mới có thể dùng để làm việc em đã cấp cho các user đó quyền tương đương với Admin. Khi các bạn ấy làm việc thì có thể thấy được dữ liệu trên sổ sách báo cáo nhưng khi xem chi tiết thì lại không thấy có vào tìm kiếm dữ liệu cũng không thấy có ? Có anh chị nào biết nguyên nhân không , chỉ giúp em với ạ?

Chào bạn,

Nguyên nhân các tài khoản khác đã được cấp quyền tương đương với Admin mà không xem được các dữ liệu chi tiết là do bạn chưa cấp quyền xem dữ liệu của các user khác.

Chào @trungtv mình cần vào đâu để cấp quyền xem bạn nhỉ?

Chào bạn,

Để cấp quyền xem bạn thực hiện theo các bước sau:
Trong màn hình chính tại cây chức năng, bạn chọn “QTrị User” --> tại ô Tên user bạn chọn tên user cần cấp quyền bằng cách nhấn phím F6 tại ô đó để hiển thị ra danh sách user --> Tại tab Quyền chung chọn tích “quyền nhóm”, sẽ hiển thị ra bảng quyền nhóm bạn nhấn phím cách trên bàn phím hoặc nhấn nút “Space” trên thanh công cụ để chọn nhóm user, các user có cùng màu xanh sẽ đều có quyền xem dữ liệu nhóm.
Mình có gửi kèm hình bên dưới, bạn có thể tham khảo.

Chúc bạn thành công!

123abc

Chào bạn, Mình phân quyền xong, User được phân quyền vẫn không xem được dữ liệu của user khác, Hôm sau User đó mới xem được dữ liệu của các User khác là sao bạn nhỉ?