Không thấy bút toán xuất kho khi hạch toán hóa đơn bán hàng nội địa?

Chào bạn, Mình đang gặp vướng mắc cần các bạn tư vấn hỗ trợ, Mình đang hạch toán hóa đơn bán hàng nội địa, nhưng khi vào báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn để kiểm tra thì không thấy xuất hàng, như vậy là sao bạn nhỉ?

Như vậy có thể do khi bạn xuất bán hàng hóa có thể bút toán xuất kho không được sinh ra hoặc có thể tài khoản kho đang hạch toán vào tài khoản mẹ.

Hi bạn, mình kiểm tra thì thấy ko phải hạch toán vào tài khoản mẹ bạn ạ, tuy nhiên trong bút toán hóa đơn bán hàng mình thấy có một nghiệp vụ phần mềm tự hạch toán là Nợ TK 632, có TK 5111, lẽ ra bên có phải hạch toán là tài khoản 156 mới đúng. mình ko rõ tại sao có một số mặt hàng bị như vậy! Bạn nào biết hỗ trợ giúp mình nhé?

HI bạn, Bạn kiểm tra xem trong danh mục Vlsphh cột tài khoản kho bạn có điền thông tin tài khoản kho như (152, 1561…) không? nếu bạn không điền tài khoản vào đó thì phần mềm sẽ ko điền tài khoản kho vào bút toán xuất kho đâu.

Chào bạn, mình kiểm tra trong danh mục vật liệu sản phẩm hàng hóa thì có một số mặt hàng không điền tài khoản kho bạn ạ, do mình không điền tài khoản kho nên phần mềm không lấy tài khoản kho điền vào bút toán xuất kho mà hạch toán vào tài khoản 5111 đúng không bạn.

Cảm ơn bạn nhiều nhé, để mình check lại trên phần mềm.