Khi in hóa đơn GTGT thì thường sẽ có thêm 1 tờ Phiếu xuất kho, có cách nào không in thêm không

Chào bạn, mình thấy khi in hóa đơn GTGT thì thường sẽ có thêm 1 tờ Phiếu xuất kho, có cách nào không in thêm không?

Dạ tại danh sách hóa đơn mình nhìn vào dòng hóa đơn GTGT mình nhìn sang cột in nhiều phiếu chị xóa mã số của phiếu xuất kho ở dòng đó đi sau đó tab sang ô khác rồi tắt màn hình đó đi là được nhé.