Hướng dẫn tạo HĐ nháp

Chào bạn, hiện tại mình đang dùng bản EFFECT EFFE để phát hành hóa đơn điện tử. Nhưng mình muốn xem trước hóa đơn để kiểm tra lại view như thế nào rồi mới ký phát hành thì có làm được không?