Hỏi về việc không muốn phần mềm đánh số chứng từ tự động trong hóa đơn bán hàng nội địa?

Em muốn nhập chứng từ thủ công, không muốn phần mềm đánh số chứng từ tự động trong loại chứng từ Hóa đơn bán hàng nội địa thì làm thế nào ạ?

Chào bạn! Để phần mềm không đánh số chứng từ tự động anh làm như sau: tại loại chứng từ Hóa đơn bán hàng nội địa, bạn tích vào nút OP/Các lựa chọn/tích vào dòng không đánh số chứng từ tự động.
Chúc bạn thành công!