Hỏi về tìm kiếm lại dữ liệu đã nhập?

Chào bạn, mình đã nhập dữ liệu ở loại chứng từ chi tiền mặt, bây giờ tìm lại dữ liệu đã nhập thì làm thế nào ạ?

Bạn ơi, ở loại chứng từ chi tiền mặt, bạn chỉ cần tích vào nút hình phễu gần ô ngày là sẽ tìm thấy dữ liệu mà bạn đã nhập trong loại chứng từ này. Bạn thử làm xem có được không nhé?

Hi các bạn, Trên phần mềm tại màn hình nhập dữ liệu mình tìm lại dữ liệu đã nhập theo hai cách sau
1, Tìm lại dữ liệu đã nhập bạn có thể tìm lại dữ iệu khi đang ở màn hình nhập dữ liệu tích vào nút hình phễu cạnh ô ngày,
2, Nhấn vào nút Tìm (hình phễu) để vào màn hình tìm kiếm dữ liệu để tìm kiếm dữ liệu.

Chào các bạn. Để tìm kiếm dữ liệu đã nhập vào phần mềm, ngoài 2 cách bạn Ketoan_anhat đã chia sẻ còn có một cách nữa là tìm kiếm dữ liệu trong màn hình sổ sách báo cáo nữa.
Mình tổng hợp các cách tìm kiếm dữ liệu trên phần mềm, các bạn lựa chọn nhé.

 • Tìm kiếm dữ liệu trong màn hình nhập dữ liệu của loại chứng từ hiện thời: Tại màn hình nhập dữ liệu bạn tích vào nút image cạnh ô ngày.
  sau đó điền thời gian cần tìm dữ liệu
  image
  Phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ dữ liệu liên quan tới loại chứng từ hiện thời theo khoảng thời gian đã chọn.
 • Tìm kiếm dữ liệu tại màn hình tìm kiếm dữ liệu
  image

Điền thời gian cần tìm sau đó nhấn vào nút Tìm kiếm(tìm dữ liệu của User hiện thời), hoặc Tất cả (để tìm toàn bộ dữ liệu của các user có cùng quyền nhóm)

 • Tìm kiếm dữ liệu trong màn hình sổ sách báo cáo tích vào nút hình phễu để tìm kiếm dữ liệu
  image
  Chúc các bạn sử dụng phần mềm EFFECT EFFE hiệu quả!