Hỏi về phiếu in HĐGTGT trên phần mềm EFFECT EFFE

Bạn cho mình hỏi, bên mình làm về mảng xuất nhập khẩu, phần mềm có hỗ trợ in phiếu in theo tiền ngoại tệ không ạ?

hi bạn, bạn muốn in phiếu in theo mẫu như thế nào, mình thấy trên phần mềm có một mẫu phiếu in HDGTGT đó.

Hi bạn, mình thấy trên phần mềm khi in phiếu, toàn in theo dữ liệu đã quy đổi ra việt nam đồng thôi, ví dụ mình muốn in hóa đơn bán GTGT theo tiền USD thì phần mềm có hỗ trợ không bạn nhỉ?