Hỏi về hóa đơn cung cấp dịch vụ?

Bạn ơi, cho mình hỏi hóa đơn cung cấp dịch vụ sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ nào?

Hi bạn, mình nghĩ hóa đơn cung cấp dịch vụ chỉ sử dụng để hạch toán các hóa đơn liên quan tới công ty cung cấp dịch vụ cho bên ngoài thôi.

Cảm ơn bạn, bên mình làm về lĩnh vực xây dựng, khi xuất hóa đơn cho khách hàng cũng nhập liệu trong loại chứng từ này đúng không bạn?

Hi bạn, Bạn làm về lĩnh vực xây dựng khi xuất hóa đơn quyết toán công trình thì cũng vào loại chứng từ hóa đơn cung cấp dịch vụ để làm, nói chung loại chứng từ hóa đơn cung cấp dịch vụ: dùng để hạch toán các nghiệp vụ xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ, xuất hóa đơn công trình và không liên quan tới việc xuất bán hàng hóa.

Chào các bạn, Hóa đơn dịch vụ <Bán ra> trên phần mềm EFFECT EFFE Sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ, công trình, không liên quan tới hàng hóa, vật tư, thành phẩm như:

  • Ghi nhận doanh thu dịch vụ gia công hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng.
  • Ghi nhận doanh thu công trình xây dựng.
  • Ghi nhận doanh thu cho thuê.
  • Doanh thu vận chuyển hàng hóa cho khách hàng…

Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả.