Hỏi về hóa đơn bán hàng nội địa?

Chào các bạn, Khi mình nhập liệu ở loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa phần mềm có hỗ trợ xuất kho hàng hóa không hay phải vào loại chứng từ xuất kho để xuất kho ạ?

Hi bạn, mình thấy khi nhập liệu ở loại chứng từ hóa đơn bán hàng, mình thấy phần mềm có sinh thêm một bút toán xuất kho đó bạn.

Cảm ơn bạn, mình thấy trên phần mềm tự đông điền tải khoản 131 và 5111 không thấy có dòng nào hạch toán liên quan tới 156 và 632 bạn ạ, mình chưa rõ phần này lắm. Bạn hướng dẫn rõ hơn giúp mình nhé.

Chào các bạn, Hóa đơn bán hàng nội địa: Sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ xuất bán hàng hóa, thành phẩm, vật tư. Khi nhập dữ liệu ở loại chứng từ Hóa đơn bán hàng nội địa thì mỗi mặt hàng sẽ tự sinh ra các bút toán sau:
Bút toán 1: Ghi nhận doanh thu, Nợ TK 131, Có TK 511.
Bút toán 2: Thuế GTGT, Nợ TK 131, Có TK 33311 ( Nếu ô phần % thuế suất được điền là 5, hoặc 10).
Bút toán 3: Xuất kho, Nợ TK 632, Có TK 152,153,155,156,157.
Bút toán 4: Chiết khấu theo mặt hàng Nợ TK 521, Có TK 131 (Nếu % CK điền giá trị).

Chúc các bạn thành công!