Hỏi về chọn phiếu in phiếu xuất kho?

Chào bạn trong loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa, mình muốn chọn phiếu in là phiếu in mặc định là phiếu xuất kho thì làm thế nào?

Hi bạn, ở loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa, bạn tích vào nút tam giác cạnh ô phiếu in sau đó chọn phiếu xuất kho.

Cảm ơn bạn, mình tích vào nút tam giác ở trong ô loại chứng từ rồi, mình cũng nhìn thấy phiếu xuất kho, nhưng chọn như thế nào bạn chỉ giúp mình?

Chào các bạn, để chọn phiếu xuất kho mặc định trên loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa, các bạn làm như sau:

Tại loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa, bạn tích vào nút tam giác ngược

image

sẽ hiển thị ra bảng phiếu in cho loại chứng từ hiện thời bạn tìm tới phiếu xuất kho, sau đó nhấn Enter để chọn phiếu xuất kho.

image

Sẽ hiện thị phiếu in mặc định

image

Như vậy là bạn đã đặt mặc định thành công cho loại chứng từ hóa đơn bán hàng nội địa.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả.

Cảm ơn bạn rất nhiều, chức năng rất tiện ích với mình!