Hỏi về cách xem chứng từ liên tiếp trong phần mềm

Em chào anh chị,
Em đang xem một chuỗi chứng từ trong ngày có khoảng 10 phiếu chi tiền. Mỗi lần xem, lại phải vào phễu tìm kiếm để tìm sau đó f2 lên để xem chi tiết. Vậy anh chị cho em hỏi có cách nào em đang ở màn hình chi tiết mà xem luôn được phiếu chi tiếp theo không ạ?
Em cảm ơn ạ!