Hỏi về cách tìm kiếm theo nhiều điều kiện lọc?

Chào bạn, Tại màn hình tìm kiếm dữ liệu, mình muốn tìm kiếm dữ liệu đã nhập theo nhiều yếu tố lọc có được không?

Hi bạn, Trong màn hình tìm kiếm dữ liệu, bạn có lọc theo nhiều điều kiện đó bạn ví dụ như ô tài khoản để lọc theo tài khoản, ô số hóa đơn để lọc theo số hóa đơn… bạn có thể tùy chọn nhé.

Mình đang quan tâm tới phần này, bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không?

Mình đã nhìn thây có nhiều yếu tố lọc, chọn các yếu tố lọc này như thế nào bạn nhỉ?

Chào các bạn, trên màn hình tìm kiếm dữ liệu, các bạn có thể tìm kiếm dữ liệu theo nhiều điều kiện lọc.
Bạn chỉ cần chọn thời gian cần tìm kiếm, chọn điều kiện lọc ởi bên dưới (các yêu tố lọc là trường danh mục bạn chọn bằng cách nhấn F6 hoặc tích nút image để vào danh mục để chọn, hoặc gõ xâu lọc để chọn, với yếu tố lọc không phải danh mục như Số HĐ thì bạn gõ trực tiếp.
Sau khi chọn các yếu tố lọc xong bạn nhấn nút Tìm kiếm để tìm dữ liệu.

image

Cảm ơn các bạn, mình đã làm được rồi, có cách nào xóa các điều kiện lọc để chọn lại không ạ?

Chào bạn, Tại màn hình tìm kiếm dữ liệu bạn nhấn vào nút image để xóa các điều kiện lọc bạn đã chọn nhé.