Hỏi vào đâu để xem lại dữ liệu vừa tìm kiếm trước đó?

Bạn ơi, Mình muốn hỏi trên phần mềm có cách nào xem lại dữ liệu vừa tìm kiếm trước đó không?

Bạn ơi, trong màn hình tìm kiếm dữ liệu có chức năng xem lại dữ liệu mà bạn vừa tìm kiếm đó.

Hi bạn, Phần mềm có hỗ trợ chức năng xem lại dữ liệu đã tìm kiếm trước đó, bạn chỉ cần nhấn vào nút Xem lại là được.

Cảm ơn các bạn nhiều nhé, mình mò mãi mới ra, nếu có hình ảnh hướng dẫn minh họa thì mình sẽ làm dễ hơn.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, mình tóm tắt lại nội dung các bạn đã chia sẻ và có hình ảnh minh họa nhé.
Để xem lại dữ liệu vừa tìm kiếm trước đó, Tại màn hình Tìm kiếm dữ liệu nhấn vào nút image để xem lại dữ liệu vừa tìm kiếm. (Lưu ý chức năng này chỉ xem lại dữ liệu gần nhất mà bạn đã tìm kiếm)
image

Chúc các bạn sử dụng phân mềm hiệu quả!