Hỏi tìm kiếm dữ liệu của tất cả User?

Chào bạn, Mình có quyền xem dữ liệu của tất cả các User đã nhập liệu vào phần mềm, làm thế nào để tìm kiếm dữ liệu của các User đó?

Nếu bạn đã có quyền nhóm, thì bạn chỉ cần vào màn hình tìm kiếm dữ liệu, chọn khoảng thời gian cần xem vào ô từ ngày đến ngày, sau đó nhấn nút Tất cả là sẽ tìm kiếm được toàn bộ dữ liệu của các User mà bạn có quyền được xem.

Cảm ơn bạn Ketoanthue mình làm được rồi, bạn ơi có cách nào tìm kiếm dữ liệu của từng user không?

Chào các bạn, Trên màn hình tìm kiếm dữ liệu, có chức năng tìm kiếm tất cả dữ liệu của các user có cùng quyền nhóm (Được quyền xem dữ liệu của User khác), và chức năng tìm kiếm dữ liệu của từng user mà bạn có quyền nhóm.
Cách làm như sau: điền thời gian cần tìm dữ liệu vào ô từ ngày đến ngày.

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu của tất cả user mà bạn có quyền nhóm thì tích vào nút image

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu của từng user mà bạn có quyền nhóm thì tích vào nút image

image

Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả!