Hỏi không dùng các phím lọc trong màn hình dữ liệu tìm thấy

Bạn ơi, Khi tìm kiếm dữ liệu, mình không thể nhấn các phím lọc như F4, F3, F7, F12… mà chỉ dùng được mỗi phím F2 bạn hỗ trợ giúp mình.

Bạn làm theo cách này nhé, bạn thoát Phần mềm đang dùng sau đó bạn vào thư mục chứa Phần mềm và xóa các thư mục như Data, report, Titbrow, Image, sau đó đăng nhập phần mềm bằng quyền administrator
là sẽ được ạ.
Thân mến.