Hỏi khi tìm kiếm dữ liệu nhiều có một số dòng hiển thị màu hồng?

Chào bạn, hôm qua mình vào tìm kiếm dữ liệu thì ở màn hình dữ liệu tìm thấy có một số dòng hiển thị màu hồng là như thế nào ạ? có bị ảnh hường gì không ạ?

Hi, mình cũng thấy trên dữ liệu của mình có dòng dữ liệu màu hồng, không hiểu tại sao lại có dòng dữ liệu đó, mình xem trên báo cáo số liệu các dòng màu hồng vẫn hiển thị, có bạn nào biết rõ nguyên nhân tại sao thì chia sẻ cho tụi mình nhé.
Thanks cả nhà.

Mình thấy có dòng dữ liệu màu hồng, mà chưa rõ tại sao lại hiển thị màu đó, mình thấy không yên tâm bạn ạ, có bạn nào biết chia sẻ giúp mình nhé.

Các dòng màu hồng trên phần mềm là các dòng báo hiệu dữ liệu được sửa bằng một account khác với account đang xem nhé!

Cảm ơn bạn, có nghĩa là User khác sửa dữ liệu của User nhập sẽ báo màu hồng đúng ko bạn.

Chào các bạn, mình thấy có nhiều bạn thắc mắc không hiểu tại sao khi tìm kiếm dữ liệu lại có những dòng dữ liệu màu hồng. Những dòng màu hồng này có ý nghĩa là thông báo cho các bạn biết dữ liệu được sửa bởi một User khác, không phải User đã nhập chứng từ.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả!