Hỏi cách cộng tổng trong màn hình tìm thấy

Anh chị cho em hỏi em đang tìm kiếm dữ liệu của tháng 9 về xuất bán hàng hóa . hàng hóa này trong tháng 9 bên em xuất rất nhiều lần vậy em muốn cộng tổng luôn trong màn hình tìm thấy có được không a? không thì em cứ phải xuất ra Excel rất mất công

Chào bạn, bạn muốn cộng tổng cột nào trong màn hình dữ liệu tìm thấy? nếu bạn muốn cộng tổng cả bảng thì bạn chỉ cần nhấn Nút F3 là sẽ cộng tổng được các hông tin như số tiền, số lượng, và số dòng trong bảng.