Hỏi các tiện ích thao tác trên màn hình dữ liệu tìm thấy?

Chào các bạn, trên màn hình dữ liệu tìm thấy mình muốn lọc các giá trị giống nhau trên 1 cột thì làm thế nào?

Bạn muốn thao tác dữ liệu trên màn hình dữ liệu tìm thấy đúng không?
Trên phần mềm bạn chỉ cần đưa chuột đến ô cần lọc sau đó nhấn F12 là sẽ được.
bạn thử làm xem

Hi bạn, bạn sử dụng phím F12 để lọc nhé.

Mình làm theo cách bạn hướng dẫn rồi nhưng chưa được? mình vào màn hình tìm kiếm dữ liệu đã tìm dữ liệu tháng 4/2018 bây giờ mình muốn lọc tài khoản 1111 ở cột nợ bạn hướng dẫn giúp mình nhé?

Chào bạn trong màn hình dữ liệu tìm thấy bạn sử dụng phím F12 để lọc các dữ liệu giống nhau trên 1 cột nhé.
Bạn di chuyển tới cột Nợ chọn tài khoản 1111 sau đó nhấn F12, phần mềm sẽ lọc toàn bộ các tài khoản là 1111 ở cột nợ

sau khi nhấn F12

Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả!

Cảm ơn các bạn nhiều nhé, sau khi lọc dữ liệu xong mình muốn quay lại lần lọc trước đó thì làm thế nào?

Chào bạn, Bạn nhấn F5 để quay lại lần lọc trước đó nhé.