HĐ nhiều mức thuế

Chào bạn, phần mềm có phát hành được hóa đơn nhiều mức thuế không?

Chào chị, phần mềm có thể phát hành hóa đơn nhiều mức thuế, tùy thuộc mẫu hóa đơn của khách hàng có phải là mẫu nhiều mức thuế hay không.