HĐ của viettheo bị lỗi Error 500

Bên mình có đăng ký tích hợp hóa đơn điện tử cảu Viettel với phần mềm EFFECT EFFE nhưng khi xuất hóa đơn báo lỗi “Error 500 ( server)” vậy giờ mình cần phải làm gì?

Anh/ Chị kiểm tra lại User và Pass đăng nhập đang điền trong cấu hình webservice xem đã chính xác chưa? Ngoài ra trên Web kiểm tra trong quản trị người dùng kiểm tra đã điền ID chưa? Nếu chưa thì điền : ... là được ạ.