Em muốn tìm nhanh dữ liệu vừa mới nhập thì làm như thế nào ạ?

Anh ơi cho em hỏi chút, em đang nhập loại chứng từ chi tiền ngân hàng, bây giờ em muốn tìm nhanh dữ liệu vừa mới nhập thì làm như thế nào ạ?

Chào bạn, bạn tích vào nút hình phễu gần ô Ngày (tìm kiếm nhanh cho chứng từ hiện thời), chọn tại ngày hiện thời. Chương trình sẽ hiển thị các bút toán trên loại chứng từ đang nhập liệu theo khoảng thời gian ngày hiện thời