Em muốn quản lý tương ứng với nhau thì em có thể làm cách nào ạ?

Chào anh/chị, bên công ty em làm về dịch vụ hải quan, giữa hóa đơn đầu vào và đầu ra em muốn quản lý tương ứng với nhau thì em có thể làm cách nào ạ ?

Chào bạn, để theo dõi đầu vào và đầu ra tương ứng, bạn có thể tạo ra mã vụ việc trong danh mục vụ việc hợp đồng công trình, sau đó khi hạch toán đầu vào/đầu ra bạn nhớ điền vụ việc cho các nghiệp vụ đó.