Em in hóa đơn bán hàng, phần mềm báo lỗi không có số liệu để in?

Em cần hỗ trợ về việc in hóa đơn bán hàng, phần mềm báo lỗi không có số liệu để in.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Do số chứng từ của bạn nhập có kí tự đầu là “HĐ” cần phải sửa chứng từ thành HD, sau đó bạn in sẽ được.