Em hỏi là khi tìm kiếm dữ liệu,bảng dữ liệu tìm kiếm ra có thay đổi được thứ tự cột không ạ

Chào anh, chị, anh chị cho em hỏi là khi tìm kiếm dữ liệu,bảng dữ liệu tìm kiếm ra có thay đổi được thứ tự cột không ạ do em khi em tìm kiếm dữ liệu có 1 số cột cần tìm kiếm xa nhau quá. em cảm ơn

Chào bạn, khi bạn tìm kiếm dữ liệu, nếu bạn muốn thay đổi cột hiển thị dữ liệu, bạn làm như sau:
bạn vào chức năng tìm kiếm, sau đó bạn chọn đánh dấu ẩn hiện, đặt thứ tự các cột ở bảng tìm kiếm(icon thứ 3 tính từ ô thoát ) sau đó bạn kéo xuống dưới. bạn sẽ thấy các dòng có số thứ tự, thay đổi dòng cột bạn cần tìm kiếm sao cho gần nhau là được bạn nhé.
Hoặc có 1 cách nữa là sử dụng nút ẩn hiện, ẩn đi các cột không cần thiết.