Cách tính tổng trong màn hình tìm kiếm dữ liệu

Chào anh chị, em đng ở trong màn hình tìm kiếm và lọc được một số phiếu chi của ngày 15/3/2019.Do có chút sai sot vì vậy mà số liệu đang lệch với thực tế,Em muốn kiểm tra xem tổng số tiền của từng phiếu là bao nhiêu để so sánh luôn với thực tế có được không ạ?
Chào bạn, Nếu bạn muốn cộng tổng của từng phiếu thì tại ô Chứng từ bạn sử dụng chức năng " Ctrl+F3 " (Cộng lọc theo ô hiện thời ) để Cộng theo từng chứng từ một bạn nhé. Chúc bạn thành công.