Cách tìm kiếm các chứng từ

Chào anh/ chị, em muốn tìm kiếm các chứng từ bắt đầu bằng PN thì phải làm như nào?

Chào bạn, Nếu muốn tìm kiếm các chứng từ bắt đầu bằng phiếu nhập bạn tìm kiếm chứng từ ra rồi tích vào cột chứng từ nhấn F4 sau đó chọn " Vế trái bằng" rồi chọn “FN” để lọc ra các chứng từ bắt đầu bằng “PN” bạn nhé.