Cách thay đổi phiếu in

Cho mình hỏi, phiếu xuất kho của mình có thể thay đổi thành phiếu xuất kho Hàng hóa được không?

Chào anh chị, anh chị vào màn hình nhập liệu tại ô phiếu in chọn f6 để ra danh sách phiếu in, tại danh sách phiếu in mình sửa thông tin ở cột tiêu đề thành tiêu đề mình cần ạ.