Cách sửa một chuỗi các chứng từ trên phần mềm EFFECT EFFE

Chào anh chị, em đang cần sửa khoảng hơn chục cái chứng từ nhập mua hàng. Em đang vào chứng từ nhập mua hàng để tìm kiếm các chứng từ đó ra, sau đó vào để sửa. Nhưng khi sửa xong lại phải tìm lại các chứng từ khác để sửa. Vậy anh chị có cách nào để không phải tìm kiếm lại các chứng từ sau khi đã sửa chứng từ trước đó không ạ?

Chào bạn @hienleo nếu bạn đã xác định được đó là phiếu nào rồi thì bạn vào màn hình tìm kiếm, lọc theo loại chứng từ. từ ngày đến ngày sau đó chọn tìm kiếm tất cả ra.
Ví dụ: tất cả các chứng từ liên quan đến nhập mua hàng từ ngày 02/01/2019 đến 03/01/2019 ròi chọn tìm kiếm tất cả.
Ở màn hình dữ liệu tìm thấy bạn chỉ cần chọn phiêu cần sửa rồi nhấn F2 , sau khi chỉnh sửa xong nhấn lưu rồi tắt màn hình nhập liệu đi thì khi đó danh sách các chứng từ bạn tìm trước đó vẫn còn bạn nhé.