Chủ đề Trả lời Hoạt động
Welcome to Discourse 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn xoá 1 mặt hàng trong đơn hàng đã lưu thì làm thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thêm thông tin hàng hóa rồi xuất bán phần mềm báo là hết hàng trong kho? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không lưu được đơn hàng, có thông báo "Không thể chọn ngày đơn hàng trước ngày khoá sổ" 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn in sổ nhưng khi vào xem không có số liệu gì: Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh, Sổ thanh toán tiền lương 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Vì sao ở sổ quỹ tiền mặt số dư đầu kỳ bị âm? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chỉ cách nhập hoá đơn đầu vào có phần tính thuế VAT 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập mua bằng bảng excel nhưng không thấy vào hết? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
HKDO đã liên kết với hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền chưa? Có cần mua thêm máy POS để kết nối in phiếu cho khách hàng không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm HKDO có làm được báo cáo thuế không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hóa đơn bán lẻ chưa xuất hóa đơn điện tử hoặc dùng phần mềm chỉ để quản lý doanh thu, không liên kết với hóa đơn điện tử thì có được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bên mình có quét mã vạch sản phẩm không? Mỗi sản phẩm có mã và QR khác nhau khi mua là quét mã nó tự động nhảy tên sản phẩm đúng không ạ? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nếu mặt hàng bị âm thì vào đâu để xem ngày tháng xuất hàng bị âm? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập tồn đầu kỳ trên phần mềm kế toán HKDO như thế nào? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phương pháp tính giá tồn kho hệ thống mình đang tính theo phương pháp gì? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm HKDO có app quản lý bán hàng chưa? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phân biệt Ngày chứng từ, Ngày ghi sổ, Ngày trả tiền 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách xử lý khi số liệu tồn hiển thị trên Xuất bán khác số liệu trên báo cáo 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Mình muốn xem tổng lượng hàng xuất đi thì vào đâu xem? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Số thuế phải nộp trong tờ khai thuế chưa đúng 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
HKDO có bản cài demo không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dịch vụ phòng ngủ, dịch vụ ăn uống,... bị nhảy vào Bảng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trên Phụ lục 01-2 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn sửa số lượng trong đơn hàng đã lưu có được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tiền thuế phải nộp ở Tờ khai thuế TT40 đã tính tiền thuế được giảm theo NQ43 chưa? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tiền thuế phải nộp ở Tờ khai thuế TT40 thấy không đúng? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cửa hàng từ 2000 sản phấm trở lên vào phần mềm bị tải chậm 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập thùng bán hộp thì làm thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để tạo hoá đơn giảm thuế? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khách hàng thanh toán chuyển khoản 50% và tiền mặt 50% thì vào như thế nào? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nhập mua bằng cách sao chép từ excel, nhấn nút "Nhập vào" không được 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names